Bản đồ

Dịch vụ Thừa Phát Lại

Mối quan hệ giữa Thừa Phát lại với các cơ quan nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thực thi pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Thừa phát lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan nói chung và các cơ quan...

Chức năng Thi hành án của Thừa Phát lại

     Để bảo vệ quyền lợi của mình sau khi có phán quyết của Tòa án, các cá nhân tổ chức được thi hành án có thể yêu cầu cơ quan thi hành...

Các công việc Thừa phát lại được làm

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống...

Văn phòng Thừa Phát Lại

Sau một năm đi vào hoạt động, thừa phát lại (TPL) đã hỗ trợ đắc lực cho người dân trong việc lập 

« 1 2 3 4 »