Bản đồ

Chức năng - nhiệm vụ

Mối quan hệ giữa Thừa Phát lại với các cơ quan nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thực thi pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Thừa phát lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan nói chung và các cơ quan...

Các công việc Thừa phát lại được làm

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống...

Văn phòng Thừa Phát Lại

Sau một năm đi vào hoạt động, thừa phát lại (TPL) đã hỗ trợ đắc lực cho người dân trong việc lập 

Qui định về hoạt động Thừa phát lại

Nghị định 61/2009 qui định về hoạt động thừa phát lại, thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh. Công việc chính của thừa phát lại...

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại (TPL) là một chức vụ có từ thời Pháp thuộc. Từ thừa phát lại (TPL) là từ Hán Việt; thừa có nghĩa là thừa ủy quyền, thừa lệnh (nguyên nghĩa là chuyển tải); phát...

Đăng ký hoạt động thừa phát lại

Bộ Tư pháp vừa có dự thảo kế hoạch liên tịch giữa Bộ Tư pháp và UBND TP.HCM về tổ chức và hoạt động thí điểm thừa phát lại tại...

Thừa phát lại được hỗ trợ từ nhiều phía

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính, người trực tiếp chỉ đạo đề án thí điểm thừa phát lại tại TP.HCM, cho biết:...

Chính phủ phê duyệt Đề án Thừa phát lại

Ngày 19/02/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 224/QĐ-TTg phê duyệt Đề án...