Bản đồ

Đăng ký hoạt động thừa phát lại

Bộ Tư pháp vừa có dự thảo kế hoạch liên tịch giữa Bộ Tư pháp và UBND TP.HCM về tổ chức và hoạt động thí điểm thừa phát lại tại TP.HCM.

Theo đó, Cục Thi hành án dân sự sẽ biên soạn tài liệu giới thiệu chung và các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của thừa phát lại. Cục cũng sẽ phối hợp với Sở Tư pháp TP lựa những người có đủ điều kiện tham gia khóa tập huấn về thừa phát lại để làm cơ sở bổ nhiệm.

Theo dự kiến, tháng 10-2009, Sở Tư pháp TP và Cục Thi hành án dân sự sẽ làm các thủ tục trình bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm thừa phát lại. Cũng trong thời gian này, Sở Tư pháp giúp UBND TP thành lập và đăng ký hoạt động của thừa phát lại.

(T.Hiểu, Pháp Luật TPHCM)