Bản đồ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố có nhiệm vụ gì trong hoạt động thừa phát lại?

Hỏi:

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố có nhiệm vụ gì trong hoạt động thừa phát lại?


Trả lời:

- Thông tin cho Sở Tư pháp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tống đạt các văn bản của Tòa án, các văn bản về thi hành án và trong hoạt động thi hành án của Thừa phát lại.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân.