Bản đồ

CÁC DẠNG VI BẰNG ĐÃ LẬP

CÁC DẠNG VI BẰNG ĐÃ LẬP

   

Trong quá trình 5 năm phát triển, Văn phòng Thừa phát lại quận 5 đã lập rất nhiều Vi bằng ghi nhận các nội dung, thoả thuận, cam kết để đảm bảo cho các giao dịch của khách hàng được thực thi sau:

 

- GHI NHẬN CÁC SỰ KIỆN, HÀNH VI TẠO LẬP CHỨNG CỨ TRƯỚC TÒA.

- XÁC LẬP TÌNH TRẠNG NHÀ KHI XÂY DỰNG, CHO THUÊ, THẾ CHẤP;

- XÁC NHẬN SỰ CHẬM TRỄ TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH;

- XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TÀI SẢN THỪA KẾ, TÀI SẢN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU HÔN NHÂN;

- XÁC NHẬN HÀNH VI CHIẾM GIỮ, SỬ DỤNG NHÀ, TÀI SẢN, TRỤ SỞ;

- XÁC NHẬN HÀNH VI LẤN CHIẾM NHÀ, ĐẤT TRÁI PHÁP LUẬT, GÂY Ô NHIỄM, TIẾNG ỒN;

- XÁC NHẬN HÀNG GIẢ ĐƯỢC BÀY BÁN, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG; GIAO NHẬN HÀNG HÓA

  KHÔNG ĐÚNG QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI; HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH

  MẠNH;

- XÁC NHẬN HÀNH VI QUẢNG CÁO BẢNG HIỆU, NHÃN MÁC SẢN PHẨM VI PHẠM BẢN

  QUYỀN ĐÃ ĐĂNG KÝ;

- XÁC NHẬN VIỆC PHÁT SÓNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRÊN TRUYỀN HÌNH VI PHẠM BẢN

  QUYỀN ĐÃ ĐĂNG KÝ;

- XÁC NHẬN VIỆC GIAO NHẬN TIỀN, TÀI SẢN, HÀNG HÓA, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ;

- XÁC NHẬN VIỆC TỔ CHỨC  CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN CÔNG TY;

- XÁC NHẬN GIAO THÔNG BÁO ĐÒI NHÀ, ĐÒI NỢ VÀ CÁC LOẠI THÔNG BÁO KHÁC;

- XÁC NHẬN HÀNH VI TRÁI PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TIN HỌC, BÁO CHÍ….; HÀNH VI VU

   KHỐNG;

- XÁC NHẬN SỰ KIỆN  PHÁP LÝ KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 

 VIỆC LẬP VI BẰNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG PHẠM VI TOÀN TP.HCM .

Hotline: 0903.023.239 - Anh Giang (Trưởng Văn Phòng)