Bản đồ

Lập Vi Bằng

Thừa phát lại – Lập vi bằng: Thế mạnh của Thừa phát lại

Sau hơn 4 tháng hoạt động, yêu cầu mà các văn phòng Thừa phát lại (TPL) nhận được nhiều nhất chính là việc lập 

Vi bằng nhập nhằng với công chứng

Hai bên mua bán nhà đất bằng giấy tay, nhờ thừa phát lại lập vi...

Thừa phát lại đã lập hơn 500 vi bằng

Theo số liệu tổng kết của Sở Tư pháp TP.HCM, đến hết tháng 9-2010, năm văn phòng thừa phát lại ở TP.HCM đã lập được hơn...

Những trường hợp lập vi bằng của Thừa phát lại

(Thua phat lai Ha Noi)-Thời gian qua, PLVN nhận được ý kiến của bạn đọc bày tỏ băn khoăn về Thừa phát lạivà...