Bản đồ

Ngân hàng phải thực hiện yêu cầu của thừa phát lại

 

 

Thứ Năm, ngày 21/8/2014 - 01:50

(PL)- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM phải tăng cường hướng dẫn các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản của người phải thi hành án theo yêu cầu của thừa phát lại.

 

Đồng thời, thực hiện kịp thời yêu cầu của thừa phát lại về phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản; khấu trừ tiền trong tài khoản; giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản của người phải thi hành án theo yêu cầu của thừa phát lại. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM đến các đơn vị liên quan trên địa bàn TP yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động thừa phát lại.

T.MẬN