Bản đồ

Thi hành án

Chức năng Thi hành án của Thừa Phát lại

     Để bảo vệ quyền lợi của mình sau khi có phán quyết của Tòa án, các cá nhân tổ chức được thi hành án có thể yêu cầu cơ quan thi hành...

Thừa phát lại Hà Nội – Người hưởng thừa kế phải trả nợ cho người để lại di sản

Van phong thua phat lai – Trường hợp xác định được người phải thi hành nghĩa vụ về thanh toán tiền đã chết có để lại tài sản thì những người thừa kế hoặc người quản...

Lúng túng tìm biện pháp thi hành án hành chính

Thi hành án hành chính là vấn đề gây nhiều tranh luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về dự luật Tố tụng hành chính hôm 5-10.

Văn phòng thừa phát lại-Lần đầu tiên, thừa phát lại cưỡng chế thi hành án

Viện kiểm sát, chính quyền đã hợp tác, hỗ trợ có hiệu quả cho việc cưỡng chế thi hành án của thừa phát lại

Thừa phát lại – Thi hành án là gì?

Khi các cá nhân, tổ chức phát sinh tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án chỉ là kết quả về mặt pháp lý. Để bảo vệ quyền lợi của mình...