Địa chỉ: 805 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

Điện Thoại: (028) 3924 6808 - 0903 023 239

Fax: (028) 3923 7616

Website: www.thuaphatlaiquan5.com.vn   

Email: thuaphatlaiq5@gmail.com

wechat
Chat fanpage