Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, khẳng định việc thí điểm TPL giúp người dân được lợi nhiều mặt như ngoài cơ quan thi hành án (THA) dân sự thì người dân có thêm quyền lựa chọn TPL để thực hiện việc THA. TPL giúp người dân hoàn thiện về mặt pháp lý, nhất là việc xác minh, thu thập chứng cứ để nộp cho các cơ quan chức năng thông qua lập vi bằng, xác minh điều kiện THA. Ngoài ra, TPL cũng “chia lửa” với TAND, cơ quan THA dân sự bằng cách tống đạt các văn bản liên quan mà chi phí cho việc này do ngân sách nhà nước chi trả (trừ các trường hợp quy định đương sự phải trả).

Ông Trần Văn Bảy cũng nêu những thành công trong việc thí điểm TPL và những khó khăn mà TPL ở TP.HCM đang gặp phải. Theo ông, TPL là cần thiết nên các cá nhân, cơ quan có liên quan cần hỗ trợ để TPL hoàn thành nhiệm vụ và giúp cho quá trình thí điểm được toàn diện hơn.

KIM PHỤNG

(Theo Báo pháp luật TP.Hồ Chí Minh)