Bản đồ

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập văn phòng Thừa phát lại tại quận Bình Tân

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận hồ sơ thành lập văn phòng Thừa phát lại tại quận Bình Tân, cụ thể như sau:

1. Điều kiện thành lập: đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

a) Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại (theo mẫu).

b) Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

c) Tài liệu chứng minh trụ sở Văn phòng Thừa phát lại có diện tích bảo đảm cho hoạt động, cho việc lưu trữ tài liệu và thuận tiện cho khách hàng, có các điều kiện vật chất cần thiết khác để hoạt động.

d) Tài liệu chứng minh về tổ chức bộ máy của Văn phòng Thừa phát lại gồm: tiêu chuẩn thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, nhân viên kế toán, nhân viên hành chính khác (nếu có).

đ) Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại thành lập và các Thừa phát lại làm việc cho Văn phòng Thừa phát lại(bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu).

3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: do yêu cầu của việc thí điểm, Sở Tư pháp quy định thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 27/4/2012 đến ngày 17/5/2012.

4. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp, Phòng 4.1 Lầu 4, 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 38 225 368.

Tin khác