Bản đồ

Thừa phát lại trong đời sống người dân Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Thừa phát lại trong đời sống người dân TP.HCM (thua phat lai )
Hơn một năm kể từ khi năm văn phòng thừa phát lại đầu tiên được thí điểm thành lập tại TP.HCM, nhiều vụ việc lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án… mà người dân yêu cầu được lực lượng này thực hiện khá chu đáo, kịp thời và hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân TP.HCM chưa mạnh dạn sử dụng dịch vụ của thừa phát lại vì chưa hiểu rõ vai trò, thẩm quyền rất rộng và sự linh hoạt của lực lượng này.

Để nắm bắt nhu cầu tìm hiểu, sử dụng dịch vụ của thừa phát lại, làm cơ sở cho cơ quan nhà nước hoàn thiện chế định thừa phát lại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân TP, Sở Tư pháp phối hợp báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giao lưu trực tuyến “Thừa phát lại trong đời sống người dân TP.HCM”.

Khách mời:

- Ông NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Ông TRẦN VĂN SỰ, Phó Chánh án TAND TP.HCM.

- Bà NGÔ MINH HỒNG, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

- Ông VŨ QUỐC DOANH, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

- Các Trưởng văn phòng thừa phát lại.

Thời gian giao lưu: 14 giờ đến 16 giờ thứ Năm (23-6-2011).

Tin khác