Bản đồ

Sớm giao việc tống đạt cho thừa phát lại

Van phong thua phat lai)- Trong cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính về tình hình hoạt động của thừa phát lại ngày 31-12, Sở Tư pháp TP.HCM đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc mà cácvăn phòng thừa phát lại đang gặp phải.

Theo đó, một số cơ quan nhà nước chưa hỗ trợ tích cực cho hoạt động của thừa phát lại. Chẳng hạn, có cơ quan thuế ra văn bản trả lời không có chức năng cung cấp thông tin cho thừa phát lại vì luật không quy định; lực lượng công an địa phương chưa sẵn lòng hỗ trợ cho thừa phát lại… Hiện các văn phòng thừa phát lại đã thực hiện tống đạt văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án tại TP.HCM. Tuy nhiên, còn 18 chi cục Thi hành án dân sự chưa chuyển giao văn bản để thừa phát lại đi tống đạt. Về việc này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính phê bình và nhắc nhở Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đốc thúc các chi cục sớm chuyển giao việc tống đạt cho thừa phát lại. Đồng thời, Thứ trưởng cũng giao Tổng cục Thi hành án dân sự nghiên cứu xây dựng biểu mẫu tống đạt thống nhất cho thừa phát lại, giao Sở Tư pháp TP.HCM nghiên cứu cấp thẻ chứng minh tư cách để các thư ký nghiệp vụ thừa phát lại được thuận lợi trong công việc.

Tin khác