Bản đồ

Văn bản mới nhận từ ngày 19-8 đến 24-8

CV 11068/BTC-ĐT ngày 20-8:

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013.

CV 10643/BTC-TCHQ ngày 13-8: Hoàn thuế loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.

CV 5966/QĐ-BCT ngày 22-8: Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015.

CV 5957/BTP-KSTT ngày 19-8: Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

CV 5906/BTP-BTTP ngày 14-8: Hướng dẫn thực hiện Luật giám định tư pháp.

CV 4776/TCHQ-TXNK ngày 15-8: Thuế giá trị gia tăng tài nguyên xuất khẩu.

CV 4759/TCHQ-GSQL ngày 15-8: Thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài.

CV 4757/TCHQ-TXNK ngày 15-8: Trả lời vướng mắc chứng từ thanh toán.

CV 4729/TCHQ-TXNK ngày 14-8: Xác nhận mặt hàng gạch chịu lửa, vữa chịu lửa.

CV 4722/TCHQ-GSQL ngày 14-8: Dán nhãn phụ vào giày xuất khẩu tại kho ngoại quan.

CV 4684/TCHQ-GSQL ngày 13-8: Chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu.

CV 4675/TCHQ-TXNK ngày 12-8: Hỗ trợ thông tin giá mặt hàng quặng xuất khẩu.

CV 4665/TCHQ-GSQL ngày 12-8: Mẫu dấu nghiệp vụ giám định.

CV 4647/TCHQ-TXNK ngày 9-8: Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được hay chưa.

CV 4623/TCHQ-TXNK ngày 9-8: Giải thích yếu tố kỹ thuật cảm quan "than gỗ rừng trồng".

CV 4457/TCHQ-TXNK ngày 2-8: Chuyển nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa.

CV 4453/TCHQ-TXNK ngày 2-8: Thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

TB 3120/TB-LĐTBXH ngày 21-8: Tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2013.

CV 2596/TCT-CS ngày 12-8: Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

CV 2589/TCT-CS ngày 12-8: Kê khai, nộp thuế nhà thầu.

CV 2457/TCT-CS ngày 1-8: Lệ phí trước bạ ô tô trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty Cổ phần.

CV 1674/BXD-QLN ngày 12-8: Thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam.

CV 1253/TTg-KGVX ngày 14-8: Bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí công ích.

Nguồn báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác