Bản đồ

Tư vấn pháp luật

Lập bằng chứng người khác dùng Facebook bôi nhọ danh dự, uy tín?

Chào anh/ chị. Tôi có chút chuyện muốn hỏi ý kiến anh chị về việc của cá nhân và công ty tôi, mong được anh chị giúp đỡ. Tôi bị một người đăng tin kèm hình ảnh của mình...

Nhờ đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Tôi có mua một căn nhà và đất nhưng vì tôi phải đi xa một thời gian không có ở lại thành phố để hoàn tất thủ tục được nên nhờ ba tôi đứng tên trên...

Chi phí thực hiện việc tống đạt thừa phát lại được thực hiện như thế nào?

Cơ quan thi hành án dân sự các cấp, Tòa án nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh (trừ Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí...

Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt được quy định như thế nào?

Văn phòng Thừa phát lại ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản với Tòa án nhân dân và Cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng...

Những trường hợp nào phải lập vi bằng thừa phát lại?

Thực hiện Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng được quy định như thế nào?

Vi bằng lập thành văn bản viết bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau: