Có thể nói trong bối cảnh kinh tế suy thoái hiện nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng khiến các Ngân hàng trăn trở là vấn đề xử lý nợ xấu và đảm bảo tính khả thi của các giao dịch bảo đảm.

 

Đồng hành trong hoạt động của Ngân hàng, Văn phòng Thừa phát lại quận 5 hỗ trợ Ngân hàng trong lĩnh vực xử lý nợ xấu. Cụ thể, với các trường hợp con nợ gây khó khăn, bất hợp tác, bỏ trốn, chống đối không nhận thông báo đòi nợ, nhắc nợ; Văn phòng Thừa phát lại quận 5 bằng nghiệp vụ của mình sẽ hỗ trợ Ngân hàng gửi thông báo đòi nợ cho đạt hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Đồng thời Thừa phát lại còn tiến hành lập Vi bằng ghi nhận việc Ngân hàng đã gửi thông báo. Đây là căn cứ hợp pháp chứng minh viêc Ngân hàng đã thực hiện đúng các bước, trình tự, thủ tục theo Quy định pháp luật. Nhiều trường hợp sau khi lập vi bằng, các con nợ bị sức ép đã tự nguyện thanh toán khoản nợ với Ngân hàng. Ngoài ra, nhờ thực hiện đúng trình tự, thủ tục, Ngân hàng sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện các giao dịch về sau như phát mãi tài sản, bán nợ… Thậm chí, Vi bằng sẽ là một chứng cứ hợp pháp và vững chắc để Toà án xem xét khi Ngân hàng tiến hành khởi kiện đòi nợ.

Bên cạnh đó, khi đến hạn mà người vay tiền không thể thanh toán nợ, Ngân hàng tiến hành phát mãi tài sản thế chấp, khi đó Văn phòng Thừa phát lại quận 5 lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản thế chấp để làm căn cứ cho các giao dịch về sau liên quan đến tài sản thế chấp này.

Trong các giao dịch bảo đảm, Thừa phát lại quận 5 đã và đang lập các vi bằng chứng kiến, ghi nhận sự thoả thuận, cam kết giữa các bên, góp phần hỗ trợ tích cực trong việc củng cố giá trị của thoả thuận, hạn chế phát sinh các tranh chấp và rủi ro.

Mặt khác, trong lĩnh vực xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự theo yêu cầu, Thừa phát lại có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án và cưỡng chế thi hành án và có quyền và nghĩa vụ như Chấp hành viên. Nhờ sự linh hoạt trong cách xử lý cùng chuyên môn nghiệp vụ cao, Văn phòng Thừa phát lại quận 5 đã đạt được những thành tích tích cực: hiệu quả công việc, nhanh, chủ động, minh bạch, đúng pháp luật.

 

Văn phòng Thừa phát lại quận 5 với đội ngũ Thừa phát lại giàu kinh nghiệm, nguyên là Luật sư, Điều tra viên, Chấp hành viên… cùng những Thư ký nghiệp vụ và bộ phận Văn phòng có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, lấy uy tín, hiệu quả và sự thành công của khách hàng làm kim chỉ nam hoạt động, Thừa phát lại Quận 5 đã tạo được vị thế riêng; được nhiều khách hàng tin tưởng hợp tác. Đặc biệt, Văn phòng thường xuyên hỗ trợ cho các Ngân hàng trong việc xử lý nợ xấu, củng cố chứng cứ trong các giao dịch bảo đảm. Các đối tác liên kết thân thiết với Văn phòng như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB Bank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (Liên Việt securities)…

 

ĐỂ TẠO CƠ HỘI HỢP TÁC LÂU DÀI, VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN 5 CAM KẾT GIẢM 25% CHI PHÍ VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGÂN HÀNG, DOANH NGHIỆP KHI KÝ THOẢ THUẬN HOẶC BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC LÂU DÀI.

wechat
Chat fanpage