Tìm hiểu về Vi Bằng

Vi bằng chứng thực sự kiện, hành vi xảy ra theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân: sự kiện giao nhận tiền, gửi thông báo...

Thừa phát lại – Lập vi bằng: Thế mạnh của Thừa phát lại

Trong các quyền của TPL theo Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ thì lập vi bằng là một công việc tương...

Tống Đạt trong thừa phát lại là gì?

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tại TP.HCM do Thừa...

wechat
Chat fanpage